Phân tuyến kỹ thuật tại Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh

Written by admin on Tháng Sáu 24th, 2016. Posted in Hoạt động chuyên môn, Phân tuyến kỹ thuật

Phân tuyến kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Nhấn vào đây để xem phân tuyến kỹ thuật.