Khoa Nhi

Sức khỏe của bé – hạnh phúc của mẹ – niềm vui của chúng tôi

1. Nhân sự:

Tổng số cán bộ công chức gồm : 20 người.

- 03 bác sĩ (01 bác sĩ chuyên khoa cấp I)

- 02 y sĩ

- 13 điều dưỡng (02 cử nhân điều dưỡng)

- 02 hộ l

2. Chức năng nhiệm vụ:

-  Cấp cứu khám bệnh cho tro trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi về các bệnh nội nhiễm.

-  Tham gia đào đạo cán bộ.

- Nghiên cứu khoa học y học.

- Phòng chống dịch bệnh.

- Tham gia quản lý kinh tế y tế.

- Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật nhi khoa.

- Hợp tác quốc tế nếu có điều kiện.

3. Hoạt động khoa nhi

-  Khoa nhi được thành lập từ khi giải phóng đến nay đã trải qua những khó khăn, thuận lợi nói riêng và đối với bệnh viện nói chung, trong công cuộc đổi mới từ trung tâm y tế bệnh viện cam ranh lên bệnh viện đa khoa khu vực cam ranh.

-  Khoa đã được bệnh viện trang thiệt bị trang thiết bị y tế cần thiết trong cấp cứu và theo dõi bệnh nặng.

Hình 1: Máy Monitoring theo dõi bệnh nhân.

- Khoa nhi có đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng có chuyên môn và tận tình chăm sóc bệnh nhân, không gây phiền hà cho người nhà bệnh nhân.

- Ngoài điều trị những bệnh nhân trẻ em, khoa nhi còn thành lập phòng hồi sức sơ sinh có oxy tường, những  trang thiết bị y tế để cấp cứu và theo dõi bệnh sơ sinh.

Hình 2: Máy thở CPAP điều trị trong suy hô hấp sơ sinh.

Hình 3: lồng ấp sơ sinh điều trị những bệnh nhân non tháng.

Hình 4: lồng ấp sơ sinh  máy tạo oxy

Hình 5: Đèn chiếu vàng da.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.