Liên hệ

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Địa chỉ: 97 Nguyễn Thái Học, Phường Cam Lộc, Thành phố Cam Ranh

Điện thoại: 0583. 854213      Fax: 0583. 856187

Số điện thoại đường dây nóng:

– Sở Y tế Khánh Hòa:     0965391515

– Bệnh viện Cam Ranh: 0965311515

– Giám đốc:                        0913416345

– Tổ Công tác xã hội          0978111456

– Cấp cứu:                           0583854002

Địa chỉ Email:

drlevinh@gmail.com

phongkhthbvcr2011@gmail.com

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.