Khoa Nội tổng hợp

I. SƠ LƯỢC VỀ KHOA:

–   Khoa Nội tổng hợp nằm ở tầng 6 và 7 trong khu nhà 8 tầng của bệnh viện ĐKKV Cam Ranh.

–   Về cơ sở vật chất cơ bản  sạch sẽ, đáp ứng  được nhu cầu điều trị cho người bệnh.

–   Nhân lực của khoa: Tổng số 17, trong đó: 01 BS CK II; 01 CK I; 02 BS đa khoa; 01 y sĩ, 03 CN điều dưỡng, 02 Cao đẳng điều dưỡng; 05 ĐD TH, 02 hộ lý.

–   Khoa có 49 giường bệnh chia cho 12 phòng bệnh điều trị nội trú, phụ trách 1 phòng khám Nội nằm ở  Khoa khám,

II. CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC:

2.1 Về chuyên môn:

– Chuyên môn ổn định, không có sai sót nghiêm trọng, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Không có đơn thư khiếu nại.

– Trong năm 2018 đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, các chỉ tiêu đều đạt và vượt, thu dung đạt 100%  kế hoạch đề ra.

2.2 Các lĩnh vực khác: Công tác 5S, tập thể có tinh thần đoàn kết cao cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

–   Tập thể khoa đạt Lao động tiên tiến và Tổ Công đoàn xuất sắc.

–   01 cá nhân được Công đoàn Nghành khen thưởng, 01 cá nhân được Sở y tế khen và 05 cá nhân được khen thưởng cấp bệnh viện.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.