Khoa Sản

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

A. Đặc điểm, tình hình:

Địa điểm: 79 Nguyễn Thái Học – Cam Lộc – Cam Ranh.

Điện thoại: 0583854213 – 113

Quá trình thành lập và phát triển;

Khoa Sản được thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2009

Nhân lực:

Nhân lực:

2014 2015 2016 2017 2018 2019
BS 05 06 07 07 05 05
YS 02 02 02 01 01 01
NHS 22 22 19 18 18 17
ĐD 02 01 01 00 00 00
Khác 03 03 03 03 03 03

Những đặc điểm chính:

– Khoa Sản gồm có 02 bộ phận: khám và điều trị bệnh lý sản phụ khoa hoạt động song song với nhau.

– Tổ chức gồm Trưởng khoa, phó khoa và NHS trưởng

B. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Khám bệnh, chữa bệnh bệnh thuộc chuyên khoa;

2. Đào tạo cán bộ;

3. Nghiên cứu khoa học;

4. Chỉ đạo tuyến;

5. Phòng bệnh;

6. Hợp tác quốc tế;

7. Quản lý kinh tế trong Bệnh viện.

C. Thành tích đạt được::

1. Công tác khám chữa bệnh:

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng số lần khám bệnh 10354 8424 8212 7390
Tổng số Bn điều trị nội trú 4575 3780 3281 3148
Tổng số ca đẻ tại khoa 2511 2146 2302 2265

2. Công tác khác:

Tại khoa đã thực hiện chương trình lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh, chương trình sàng lọc trước sinh, tầm soát ung thư cổ tử cung, … trong đó không có trường hợp mắc bệnh.

Và cũng đã triển khai các xét nghiệm định lượng nồng độ βhCG để chẩn đoán chính xác thai nghén.

Thực hiện công tác da kề da đạt 98%.

II. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

  1. Danh hiệu thi đua:
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2014 Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số: 36/QĐ – SYT, ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Giám Đốc Sở y tế Khánh Hòa
2016 Tổ lao động tiên tiến QĐ số 45/QĐ-SYT ngày 11/01/2017 của Sở Y Tế Khánh Hòa

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2014 Bằng khen Quyết định số: 3668/QĐ – CTUBND, ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Chủ Tịch  Khánh Hòa

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.