Khoa Sản

I. Nhân lực khoa: Tổng số 33 người.

- Trưởng khoa: BSCKI: Lê Thị Ngọc Hoa

- Phó trưởng khoa: BSCKI: Trần Lê Quốc Sơn

- Điều dưỡng trưởng: CNHS: Mai Nữ Kiều Lam

- BSCKI: 03 người

- BS: 02 người

- CNHS: 04 người

- NHSCĐ: 01 người

- NHSTH: 18 người

- ĐDTH: 01 người

- Hộ Lý: 03 người

II. Chức năng nhệm vụ:

1. Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh:

- Tếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các bệnh viện khác chuyển dến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú.

- Giải quyết hầu hết các bệnh lý sản phụ khoa.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

Khoa sản là cơ sở thực hành đào tạo NHS của trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa

3. Nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học cấp cơ sở.

- Xây dựng và phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật đã được triển khai tại khoa: Phương pháp da kề da.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật.

5. Phòng bệnh: Tuyên truyền phòng chống dịch.

6. Hợp tác kinh tế y tế: Thực hiện đúng các dịch vụ y tế tại khoa.

III. Các thành tích đã đạt được:

-         Đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011 do Giám đốc Sở y tế Khánh Hòa tặng.

-         Đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQTW (2005 – 2015).

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.