97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020

18/12/2020 13:49        
 

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh