97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515
Hội nghị khoa học Bệnh viện Cam Ranh

Theo định kỳ hằng năm bệnh viện Cam Ranh tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học.

Hoạt động chuyên môn


Bệnh viện Cam Ranh