97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515

TIN TỨC

Những tin tức được cập nhật hàng ngày tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Quản lý chất lượng bệnh viện

Công bố Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020

Công bố Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 12 tháng)

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 12 tháng)

Phân tuyến kỹ thuật

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 633 viên chức, bao gồm: Bác sĩ hạng III: 159 chỉ tiêu; Bác sĩ YHDP hạng III: 13 chỉ tiêu; Điều dưỡng hạng III: 26 chỉ tiêu; Hộ sinh hạng III: 01 chỉ tiêu; Dược sĩ hạng III: 17 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng III: 19 chỉ tiêu; Y tế công cộng hạng III: 03 chỉ tiêu; Công tác xã hội hạng III: 04 chỉ tiêu; Dân số viên hạng III: 05 chỉ tiêu; Y sĩ hạng IV: 185 chỉ tiêu; Điều dưỡng hạng IV: 88 chỉ tiêu; Hộ sinh hạng IV: 20 chỉ tiêu; Dược hạng IV: 61 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng IV: 30 chỉ tiêu; Dân số viên hạng IV: 02 chỉ tiêu vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế

Khoa Khám bệnh, BVĐKKV Cam Ranh: Với mục tiêu tăng sự hài lòng của khách hàng

Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao; kết hợp tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu và truyền thông giáo dục về y tế cho nhân dân. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy đơn vị đề ra là “Đón tiếp nhanh - Chẩn đoán chính xác - Điều trị hiệu quả - Sớm trả về nhà với chi phí hợp lý”

Truyền thông giáo dục sức khỏe

Các thông tin về y tế sẽ được cập nhật thường xuyên

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 633 viên chức, bao gồm: Bác sĩ hạng III: 159 chỉ tiêu; Bác sĩ YHDP hạng III: 13 chỉ tiêu; Điều dưỡng hạng III: 26 chỉ tiêu; Hộ sinh hạng III: 01 chỉ tiêu; Dược sĩ hạng III: 17 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng III: 19 chỉ tiêu; Y tế công cộng hạng III: 03 chỉ tiêu; Công tác xã hội hạng III: 04 chỉ tiêu; Dân số viên hạng III: 05 chỉ tiêu; Y sĩ hạng IV: 185 chỉ tiêu; Điều dưỡng hạng IV: 88 chỉ tiêu; Hộ sinh hạng IV: 20 chỉ tiêu; Dược hạng IV: 61 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng IV: 30 chỉ tiêu; Dân số viên hạng IV: 02 chỉ tiêu vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế

Khoa Khám bệnh, BVĐKKV Cam Ranh: Với mục tiêu tăng sự hài lòng của khách hàng

Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao; kết hợp tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu và truyền thông giáo dục về y tế cho nhân dân. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy đơn vị đề ra là “Đón tiếp nhanh - Chẩn đoán chính xác - Điều trị hiệu quả - Sớm trả về nhà với chi phí hợp lý”

Khoa Nội tim mạch - Lão học BVĐKKV Cam Ranh, với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Quyết định 2151 của Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức lao động; trong những năm qua Khoa NTMLH, Bệnh viện đa khoa khu vực (BVĐKKV) Cam Ranh đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của khoa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của toàn đơn vị. Hàng năm, 100% thành viên trong khoa đều viết bản đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo từng chủ đề hàng năm và ý thức tự giác thực hiện có sự theo dõi, giúp đỡ, giám sát của Chi ủy Đảng và trưởng khoa.