97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Công khai dự toán thu - chi hoạt động thường xuyên năm 2021

Công khai dự toán thu - chi hoạt động thường xuyên năm 2021 tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh