97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

26/10/2021 15:14        

04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng

Tập 1:

Tập 2:

Tập 3:

 

Tập 4:

 

 

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh