97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công Đoàn năm 2020

06/11/2020 14:58        

Thực hiện kế hoạch số 03 KH/CĐCS của công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh ,nhằm trang bị, bổ sung và nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn, giúp cán bộ công đoàn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đặc biệt lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020 các cán bộ công đoàn sẽ được trang bị kiến thức mới về Điều lệ công đoàn Việt Nam được thông qua ngày 24/9/2018 và hướng dấn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 về Hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam do các đồng chí Ban thường vụ công đoàn Ngành Y tế Khánh Hòa báo cáo.

 Tham gia chương trình tập huấn gồm có các đồng chí là tổ trưởng tổ công đoàn, Ban Nữ công, Ủy ban Kiển tra công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị các cán bộ công đoàn được cập nhật về công tác chính sách, pháp luật năm 2020 (Bộ luật lao động, tiền lương, bảo hiểm…); nghiệp vụ về công tác kiểm tra, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, và công tác tài chính công đoàn.

Qua hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn đã tiếp thu đầy đủ thông tin và hiểu được trách nhiệm của người cán bộ công đoàn trong hỗ trợ, phối hợp với chính quyền trong việc chăm lo lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, viên chức và người lao động.

 

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh

    Công tác đoàn thể