97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Tập huấn nghiệp vụ công tác Công Đoàn năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 03 KH/CĐCS của công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh ,nhằm trang bị, bổ sung và nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn, giúp cán bộ công đoàn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đặc biệt lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020 các cán bộ công đoàn sẽ được trang bị kiến thức mới về Điều lệ công đoàn Việt Nam được thông qua ngày 24/9/2018 và hướng dấn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 về Hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam do các đồng chí Ban thường vụ công đoàn Ngành Y tế Khánh Hòa báo cáo.

Công tác đoàn thể


Bệnh viện Cam Ranh