97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN

Giới thiệu Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

03/12/2020 08:08        

I. Các hoạt động của khoa

1. Cơ cấu tổ chức

 Khoa KSNK hoạt động theo 5 bộ phận: bộ phận hành chính- giám sát, bộ phận khử khuẩn- tiệt khuẩn, bộ phận giặt là, bộ phận may vá- vệ sinh và bộ phận xử lý chất thải.

Nhân sự khoa có 11 người bao gồm: 01 cử nhân; 03 y sĩ; 02 dược sĩ trung cấp; 01 cao đẳng điều dưỡng; 02 trung cấp điều dưỡng; 02 hộ lý và 01nhân viên giúp việc.

2. Các hoạt động:

- Quản lý, xử lý dụng cụ y tế và đồ vải tập trung tại khoa.

- Tham mưu giám đốc và tổ chức thực hiện tốt các nội dung phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa theo đường lây và các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện các năm từ 4% - 12%.

- Giám sát và tham mưu nhằm cải tiến chất lượng hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên và tổ chức truyền thông về hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn.

II. Thành tích đạt được trong 5 năm qua

- Tập thể:

+ 04 năm đạt LĐTT và năm 2017 đạt LĐXS.

+ Tổ công đoàn xuất sắc 05 năm liền

- Cá nhân: 

+ Đạt 100% cá nhân LĐTT trong 05 năm qua.

+ 01 CSTĐ năm 2015 và 01 CSTĐ năm 2017.

- Trong 05 năm qua không có đơn thư khiếu nại, tố cáo từ người bệnh.

 

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh