97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN

Giới thiệu Phòng Điều dưỡng

02/12/2020 16:49        

I. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT VÀ THÀNH TỰU  ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chăm sóc phục vụ bệnh nhân

-  Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm,triển khai mô hình chăm sóc theo đội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh đạt hiệu quả cao nhất theo  hướng dẫn thông tư 07/2011/TT-BYYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế.

- Hàng tuần, cùng với điều dưỡng trưởng khoa, khoa KSNK và phòng KHTH kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

-Tổ chức giao ban công tác điều dưỡng hàng tuần, thông báo, phố biến các hoạt động của bệnh viện, những khó khăn tồn tại trong công tác chăm sóc người bệnh có hướng khắc phục kịp thời.

- Duy trì họp hội đồng cấp khoa 01 lần/tuần và họp Hội đồng cấp bệnh viện 01 lần/tháng, lấy ý kiến của người bệnh cũng như phát huy tính dân chủ sáng tạo của người bệnh trong việc đóng góp xây dựng bệnh viện.

2. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

- Nhận thức rõ về vai trò của KSNK, phòng Điều dưỡng phối hợp với khoa KSNK triển khai, kiểm, giám sát việc rửa tay trong chăm sóc bệnh nhân.  Sử dụng dung dịch sát khuẩn ở  các khoa

-Tổ chức tập huấn công tác phân loại, thu gom, quản lý, vận chuyển, rác thải theo quy định.

          3. Công tác đào tạo

- Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tay nghề cho ĐD, HS, KTV nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân.

- Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quy tắc ứng xử tại chỗ nhằm nâng cao năng lực cho ĐD, HS, KTV hộ lý.

          4. Quản lý điều phối nhân lực

           Thường xuyên cân đối, điều động nhân lực cho các khoa hàng ngày.

5. Công tác khác

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do Đảng, chính quyền, công đoàn phát động

- Đóng góp các quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bão lụt, bệnh nhân nghèo…

- Thường xuyên thăm hỏi tình hình sức khỏe bệnh nhân, là cầu nối giữa các nhà hảo tâm đến với những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền.

 

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh