97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN

Giới thiệu Phòng Kế hoạch tổng hợp

09/11/2020 09:27        

Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi

I. NHÂN SỰ:

-  Bác sĩ CKI: 01

- Thạc sỹ Quản lý bệnh viện: 01

- Bác sĩ Y học dự phòng: 01

- Kỹ sư vi tính: 01

- Cử nhân điều dưỡng: 01

- Kỹ thuật viên vi tính: 01

- Y sĩ: 01

- Điều dưỡng trung học: 01

 

II/ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

6. Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

13. Theo dõi duyệt chi BHYT của bệnh nhân nội trú.

14. Xây dựng, quản lý, điều hành hệ thống mạng vi tính toàn đơn vị.

III/ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

     Phòng KHTH là một phòng tham mưu gắn liền với sự ra đời và phát triển của bệnh viện. Phòng KHTH chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các mặt hoạt động của phòng.

     Từ năm 2009 trở về trước, phòng KHTH vừa thực hiện chức năng quản lý tại bệnh viện vừa thực hiện chức năng quản lý tuyến y tế xã phường, phòng khám đa khoa khu vực, Đội y tế dự phòng và Đội BVSKBMTEKHHGĐ.

     Từ năm 2010, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh được tách ra khỏi Trung tâm Y tế Cam Ranh và được chuyển thành bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh.

     Trong những năm qua, tập thể nhân viên phòng đã bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, cùng nhau đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

     Ngoài việc thực hiện chức năng quản lý, phòng KHTH còn có cán bộ tham gia công tác trực chuyên môn, EEG, ECG gắng sức.

    Trải qua hơn bốn mươi năm, với nhiều thay đổi về nhân sự lãnh đạo và sự luân chuyển cán bộ, phòng KHTH vẫn luôn vững vàng phát triển, đóng góp nhiều thành tích to lớn vào sự trưởng thành và lớn mạnh của bệnh viện, là một trong những bộ phận quan trọng góp phần đưa Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh phát triển thành bệnh viện hạng II và là bệnh viện khu vực tuyến tỉnh.

IV/ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

     Nhiều năm đạt tập thể Lao động xuất sắc được sở Y tế Khánh Hòa và UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng.

 

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh