97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN

Giới thiệu Phòng Vật tư - Trang thiết bị Y tế

02/12/2020 16:42        

I. TỔ CHỨC:

1. Nhân sự: 

03 Kỹ thuật viên

 2. Các bộ phận:

a. Tổng hợp kế hoạch trang bị và thanh lý  thiết bị y tế.

b. Theo dõi sử dụng vật tư, thiết bị y tế và công tác bảo dưỡng sửa chữa

c. Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

2. Tổ chức đấu thầu mua sắm  và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

3. Tổ chức duy tu, bảo dưỡngvà sửa chữa  thiết bị y tế kịp thời

4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo sửa chữa máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

5. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản theo qui định của nhà sản xuấvà kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.

9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

III. Thành tựu của khoa đến thời điểm hiện tại:

- Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư, thiế bị y tế cho các khoa

- Thực hiện trang bị thiết bị theo phương cách xã hội hóa theo đúng thông tư, nghị định của chính phủ

- Thực hiện công tác bảo dưỡng toàn bộ thiết bị theo kế hoạch đã đề ra cho từng năm

- Thực hiện công tác sửa chữa toàn bộ thiết bị

VI. Các hoạt động nổi bật của phòng:

- Công tác cung ứng vật tư, thiết bị y tế thực hiện theo quy định.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bị y tế. Kịp thời sửa chữa, bổ sung cho các khoa, đảm bảo thiết bị phục vụ trong khám chữa bệnh.

- Công tác hướng dẫn sử dụng trang thiết bị và tham gia hướng dẫn lại việc sử dụng trang thiết bị khi có yêu cầu.

- Công tác nghiên cứu khoa học.

V. Các khen thưởng nổi bậc của khoa trong 5 năm trở lại đây.

Hàng năm, các cá nhân trong khoa đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

 

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh