97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN

Sơ đồ tổ chức bệnh viện

05/11/2020 11:12        

 

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh