97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

23/04/2021 14:15        

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-SYT ngày 29/3/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021;

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Mục tiêu:
  • Tăng cường sự phối hợp của các cán bộ, viên chức và người lao động CBVC, các khoa/phòng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC).
  • 100% CBVC được tuyên truyền, phổ biến và nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tình hình kết quả CCHC của bệnh viện.
  • Nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức trong tiếp cận dịch vụ trên

85%.

Nhấn vào đây để xem chi tiết kế hoạch tuyên tuyền cải cách hành chính

 

Hoạt động chuyên môn


Bệnh viện Cam Ranh