97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

13/05/2021 14:02        

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-SYT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế Khánh Hòa về viện Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, như sau:

Nhấn vào đây để xem kế hoạch chi tiết

 

Hoạt động chuyên môn


Bệnh viện Cam Ranh