97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa”

13/05/2021 14:09        

Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 3317/KH-UBND về việc Tổ chức Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa” trên Trang fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là KH 3317/KH-UBND). Kế hoạch có mục tiêu, yêu cầu như sau:
1. Quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Khánh Hòa đến với du khách trong nước và quốc tế, cũng như truyền tải tình yêu khám phá du lịch NhaTrang, Khánh Hòa của du khách bốn phương.
2. Nhằm kích cầu du lịch Nha Trang, Khánh Hòa, kích hoạt lại hoạt động của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch; khu, điểm du lịch sau dịch bệnh Covid-19.
3. Công tác tổ chức đảm bảo đồng bộ, đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nhấn vào đây để xem Kế hoạch và thể lệ thi

 

Hoạt động chuyên môn


Bệnh viện Cam Ranh