97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515

Hướng dẫn tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND

13/05/2021 14:34        

Thực hiện Công văn 3083/UBND-NC ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung sau:

Nhấn vào đây để xem chi tiết

 

Hoạt động chuyên môn


Bệnh viện Cam Ranh