97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515

Công bố Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện quý I năm 2021

27/07/2021 14:41        

CÔNG BỐ

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát

hài lòng người bệnh, nhân viên y tế quý I năm 2021

I. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

  1. Tên bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh
  2. Địa chỉ: 97 Nguyễn Thái Học – phường Cam Lộc – Thành phố Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hoà
  3. Tuyến: 2
  4. Hạng: II                       
  5. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: BS. Lê Quang Vinh
  6. Họ và tên thư ký Đoàn kiểm tra: ThS. Trương Thị Kim Dung
  7. Điện thoại liên hệ: 0258.3854213
  8. Địa chỉ Email: drlevinh@gmail.com

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

CÁC PHẦN KIỂM TRA

ĐIỂM    TỐI ĐA

KẾT QUẢ TỰ KTBV

1. Điểm hài lòng người bệnh nội trú

50

42

2. Điểm hài lòng người bệnh ngoại trú

50

40

3. Điểm hài lòng nhân viên y tế

50

40

4. Điểm bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

300

153,6

KẾT QUẢ ĐIỂM CHUNG

450

275,6

III. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VỀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Ưu điểm

- Các hoạt động cải tiến chất lượng được triển khai thống nhất từ Bệnh viện đến khoa, phòng.

- Hội đồng QLCLBV là đơn vị đầu mối chủ đạo giúp cho Giám đốc triển khai bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành, phát hiện các vấn đề, các nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn NB, xác định các hoạt động ưu tiên và đề xuất các đề án đảm bảo, cải tiến chất lượng và an toàn NB với Giám đốc bệnh viện.

- Tổ QLCLBV tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng của Bệnh viện và các khoa, phòng theo kế hoạch, đề án đã xây dựng.

- Mạng lưới QLCL chủ động hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhóm chất lượng tại các khoa, phòng thực hiện cải tiến chất lượng theo đúng tiến độ của đề án.

- Các khoa, phòng, nhân viên y tế tích cực thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng theo đề án đã xây dựng.

2. Nhược điểm

- Cơ sở vật chất phục vụ người bệnh chưa đáp ứng nhu cầu người bệnh (phòng ốc bị ẩm mốc, phương tiện sinh hoạt thiết yếu của người bệnh chưa đảm bảo…); thiếu trang thiết bị y tế hiện đại.

- Chưa đảm bảo nhân lực tại một số vị trí việc làm, nhất là tại các chuyên khoa lẻ.

- Phát triển kỹ thuật mới chưa được chú trọng.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

- Ưu tiên khắc phục các nhược điểm, tồn tại nêu trên.

- Tiếp tục cải tiến chất lượng các vấn đề mang tính chất dài hạn của Bệnh viện, cụ thể:

+ Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ người bệnh.

+ Nâng cao năng lực chuyên môn, nhất là các chuyên khoa là thế mạnh của bệnh viện.

+ Đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tế của bệnh viện.

+ Đẩy mạnh phương pháp 5S quy mô toàn bệnh viện.

+ Tăng cường công tác dinh dưỡng – tiết chế cho người bệnh.

V. LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

a) Năm 2021:

- Không có tiêu chí mức 1; ưu tiên cải tiến chất lượng nhằm giảm các tiêu chí mức 2 và tăng tiêu chí mức 4,5.

- Phấn đấu đạt mức chất lượng khá theo xếp loại.

b) Năm 2022:

- Không có tiêu chí mức 1,2; tăng tỷ lệ tiêu chí mức 4,5.

- Phấn đấu đạt mức chất lượng khá theo xếp loại.

- Tiệm cận với mức xếp loại chất lượng tốt.

 

Hoạt động chuyên môn


Bệnh viện Cam Ranh