97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515

Công bố tự kiểm tra bệnh viện 6 tháng năm 2021

27/07/2021 14:51        

CÔNG BỐ

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát

hài lòng người bệnh, nhân viên y tế 6 tháng năm 2021

I. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

  1. Tên bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh
  2. Địa chỉ: 97 Nguyễn Thái Học – phường Cam Lộc – Thành phố Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hoà
  3. Tuyến: 2
  4. Hạng: II                       
  5. Họ và tên Giám đốc bệnh viện: BS. Lê Quang Vinh
  6. Họ và tên thư ký Đoàn kiểm tra: ThS. Trương Thị Kim Dung
  7. Điện thoại liên hệ: 0258.3854213
  8. Địa chỉ Email: drlevinh@gmail.com

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

CÁC PHẦN KIỂM TRA

ĐIỂM TỐI ĐA

KẾT QUẢ TỰ KTBV

1. Điểm hài lòng người bệnh nội trú

50

43,5

2. Điểm hài lòng người bệnh ngoại trú

50

42,2

3. Điểm hài lòng nhân viên y tế

50

39,3

4. Điểm bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện

300

169,8

KẾT QUẢ ĐIỂM CHUNG

450

294,8

III. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VỀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. Ưu điểm

a) Hướng đến người bệnh

Các biển chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn người bệnh rõ ràng, cụ thể; Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh được cải thiện; Đảm bảo các quyền và lợi ích cơ bản của người bệnh.

b) Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho NVYT làm việc; Ứng dụng phần mềm BASE trong quản lý công việc được giao và tiến độ hoàn thành của khoa, phòng theo yêu cầu của lãnh đạo.

c) Hoạt động chuyên môn

Quản lý hồ sơ bệnh án chặt chẽ, khoa học; NVYT nâng cao tinh thần chống dịch và tăng cường kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện; Triển khai sàng lọc dinh dưỡng cho tất cả đối tượng NB; Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, không gián đoạn.

d) Hoạt động cải tiến chất lượng

Các hoạt động cải tiến chất lượng từng bước đem lại các lợi ích thực tiễn cho NB và NVYT, nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện.

e) Đặc thù chuyên khoa

Hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh: Đảm bảo đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đơn vị đơn nguyên sơ sinh; Có bác sĩ chuyên khoa sản cấp II; Tỷ lệ hộ sinh có trình độ cử nhân tăng hơn nhiều so với năm 2020; Hoạt động truyền thông về sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em được tổ chức thực hiện tích cực và thường xuyên; Triển khai đầy đủ, hiệu quả “thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ” tại khoa sản của bệnh viện.

2. Nhược điểm

Cơ sở vật chất phục vụ người bệnh, NVYT xuống cấp; Thiếu trang thiết bị y tế hiện đại và phương tiện phòng hộ chống dịch;

IV. CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Ưu tiên khắc phục các nhược điểm, tồn tại nêu trên. Tập trung cải tiến chất lượng các vấn đề mang tính dài hạn, cụ thể: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ người bệnh, nhân viên y tế; Chú trọng phát triển hệ thống tin học trong quản lý và hoạt động chuyên môn; Tăng cường công tác tiết chế - dinh dưỡng, bảo đảm chất lượng về dinh dưỡng cho người bệnh trong quá trình điều trị; Cập nhật tài liệu điều dưỡng và chăm sóc người bệnh; Phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật tuyến trên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động BV; Ưu tiên đào tạo nhân lực tại các vị trí việc làm còn thiếu; Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử và y đức của NVYT; Tích cực áp dụng phương pháp 5S trên quy mô toàn BV; Vận dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học vào việc cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh.

V. LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

1. Đến 9 tháng năm 2021

Không có tiêu chí mức 1, ưu tiên cải tiến chất lượng các tiêu chí mức 1, 2 và tăng tiêu chí mức 3, 4.

2. Đến năm 2022

- Không có tiêu chí mức 1, tăng tỷ lệ tiêu chí mức 4, 5.

- Phấn đấu đạt mức chất lượng khá theo xếp loại.

- Tiệm cận với mức xếp loại chất lượng tốt, duy trì thứ hạng cao trong Tỉnh.

 

Hoạt động chuyên môn


Bệnh viện Cam Ranh