97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN

Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật mới năm 2021

25/11/2021 15:00        

 

Hoạt động chuyên môn


Bệnh viện Cam Ranh