97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 - bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-SYT ngày 29/3/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, như sau:

Đường Link truy cập cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến

Đường Link truy cập cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến

Hoạt động Bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh