97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC

Tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 20 năm Ngày toàn dân PCCC”

Hướng dẫn tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông"

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" - bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa”

Kế hoạch 3317/KH-UBND về việc Tổ chức Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa”

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh