97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Hội nghị khoa học Bệnh viện Cam Ranh

Theo định kỳ hằng năm bệnh viện Cam Ranh tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học.

Hoạt động chuyên môn


Bệnh viện Cam Ranh