97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Các dịch vụ kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt

6459 dịch vụ kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt cho bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh