97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515
Các dịch vụ kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt

6459 dịch vụ kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt cho bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh