97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế 9 tháng năm 2021

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế 9 tháng năm 2021 của bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Công bố tự kiểm tra bệnh viện 6 tháng năm 2021

Công bố kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế 6 tháng năm 2021

Công bố Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện quý I năm 2021

Công bố kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế quý I năm 2021

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2020

Báo cáo kết quả kỉm tra bệnh viện năm 2020 tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Công bố Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020

Công bố Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 12 tháng)

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 12 tháng)

|<<    <   
[1] 2
   >    >>|

Hoạt động chuyên môn