97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515
Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 6 tháng)

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 6 tháng)

Tóm tắt kết quả tự kiểm tra bệnh viện 9 tháng năm 2020

Kết quả tự kiểm tra việc triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” 9 tháng 2020

Tóm tắt kết quả tự KTBV 6 tháng đầu năm 2020

Tóm tắt kết quả tự KTBV 6 tháng đầu năm 2020

Tóm tắt kết quả tự kiểm tra bệnh viện 3 tháng đầu năm 2020

Tóm tắt kết quả tự kiểm tra bệnh viện 3 tháng đầu năm 2020

|<<    <   
1[2]
   >    >>|

Hoạt động chuyên môn