97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2020

Báo cáo kết quả kỉm tra bệnh viện năm 2020 tại bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Công bố Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020

Công bố Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 12 tháng)

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 12 tháng)

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 9 tháng)

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 9 tháng)

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 6 tháng)

Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh năm 2020( so sánh 6 tháng)

Tóm tắt kết quả tự kiểm tra bệnh viện 9 tháng năm 2020

Kết quả tự kiểm tra việc triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” 9 tháng 2020

|<<    <   
[1] 2
   >    >>|

Hoạt động chuyên môn