97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515
Giải pháp cải tiến chất lượng về chống nhầm lẫn người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

BẢN TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH (Lần 2 – Năm 2020) Giải pháp cải tiến chất lượng về chống nhầm lẫn người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y KHOA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAM RANH

BẢNG TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH (Lần 1 – Năm 2020) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y KHOA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAM RANH

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh