97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Thực hiện công văn số 543/SYT-VP về việc thông tin về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

Công văn số 543/SYT-VP về việc thông tin về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam ngày 13/02/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa.

Cập nhật các điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo thông báo khẩn của Bộ Y tế

Cập nhật các điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo thông báo khẩn của Bộ Y tế

Chào mừng Đại Hội Đảng các cấp

Chào mừng Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại Hội lần thứ XIII của Đảng

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2020

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 633 viên chức, bao gồm: Bác sĩ hạng III: 159 chỉ tiêu; Bác sĩ YHDP hạng III: 13 chỉ tiêu; Điều dưỡng hạng III: 26 chỉ tiêu; Hộ sinh hạng III: 01 chỉ tiêu; Dược sĩ hạng III: 17 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng III: 19 chỉ tiêu; Y tế công cộng hạng III: 03 chỉ tiêu; Công tác xã hội hạng III: 04 chỉ tiêu; Dân số viên hạng III: 05 chỉ tiêu; Y sĩ hạng IV: 185 chỉ tiêu; Điều dưỡng hạng IV: 88 chỉ tiêu; Hộ sinh hạng IV: 20 chỉ tiêu; Dược hạng IV: 61 chỉ tiêu; Kỹ thuật y hạng IV: 30 chỉ tiêu; Dân số viên hạng IV: 02 chỉ tiêu vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế

Khoa Khám bệnh, BVĐKKV Cam Ranh: Với mục tiêu tăng sự hài lòng của khách hàng

Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao; kết hợp tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu và truyền thông giáo dục về y tế cho nhân dân. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy đơn vị đề ra là “Đón tiếp nhanh - Chẩn đoán chính xác - Điều trị hiệu quả - Sớm trả về nhà với chi phí hợp lý”

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh