97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515
Logo tuyên truyền phòng chống thiên tai

Logo tuyên truyền phòng chống thiên tai - bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Thông báo Tổ chức đấu giá khai thác bãi giữ xe bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám đốc, Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh thông báo mời thầu nhà giữ xe tại Bệnh viện như sau: 1. Nội dung mời thầu: - Khai thác bãi giữ xe (khu nhà xe bệnh nhân) tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh. - Địa chỉ: 97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh. 2. Đối tượng tham gia đấu thầu: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu thầu. 3. Mức giá khởi điểm: 55.000.000 đồng/ tháng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng).

Thực hiện công văn số 543/SYT-VP về việc thông tin về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

Công văn số 543/SYT-VP về việc thông tin về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam ngày 13/02/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa.

Cập nhật các điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo thông báo khẩn của Bộ Y tế

Cập nhật các điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo thông báo khẩn của Bộ Y tế

Chào mừng Đại Hội Đảng các cấp

Chào mừng Đại Hội Đảng các cấp tiến tới Đại Hội lần thứ XIII của Đảng

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh