97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Kế hoạch triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

Kế hoạch triền khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh năm 2021

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh