97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Kế hoạch triển khai chương trình "Điều ước cho em"

Kế hoạch triển khai chương trình "Điều ước cho em" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh