97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:
(84-258) 3854 213
HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
1900-9095
EMAIL:
bvdkkvcr.syt@khanhhoa.gov.vn
HOTLINE BỆNH VIỆN
0965 311 515
Kế hoạch triển khai chương trình "Điều ước cho em"

Kế hoạch triển khai chương trình "Điều ước cho em" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh