97 Nguyễn Thái Học, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
ĐIỆN THOẠI:

HOTLINE NGÀNH Y TẾ:
EMAIL:

HOTLINE BỆNH VIỆN
Tăng cường thực hiện Luật PCTH thuốc lá theo công văm số 5680/BYT-KCB

V/v Tăng cường thực hiện Luật PCTH thuốc lá, đẩy mạnh công tác cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế và phổ biến thông tin về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha)

Tăng cường thực thi luật phòng, chống thuốc lá

V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25-31/5/2021

Thông tin về Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021

Thông tin về Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021 “Cam kết bỏ thuốc lá”

Giới thiệu bệnh viện


Bệnh viện Cam Ranh