Tổng kết công tác Đoàn 2015 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

Ngày 13/01/2016 Đoàn Cơ sở bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn 2015 và làm lễ trưởng thành đoàn cho các Đoàn viên.

Tại buổi tổng kết Bí thư Nguyễn Công Toàn đã đánh giá lại công tác hoạt động Đoàn thanh niên trong năm 2015 và phương hướng 2016. Đồng thời khen thưởng những tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn.

Các Đoàn viên trưởng thành đoàn

Các Đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn