Khoa Y học cổ truyền

I. Nhân sự Khoa Y học cổ truyền

Lương Công Toại Bác sĩ ĐY Phó TKPT
Nguyễn Thị Thành KTVTCY-KTVtrưởng
Lê Thị Diện Điều dưỡng TC
Nguyễn Ngọc Hợp Y sĩ YHCT
Hồ Trọng Tiến Y sĩ YHCT
Đinh Thị Trà My Y sĩ YHCT
Nguyễn Văn Tín Y sĩ YHCT
Nguyễn Thị Ngọc Thúy ĐD trung cấp
Đòan Thị Kim Thoa Y sĩ

Sơ đồ tổ chức

III. Các kỹ thuật áp dụng tại Khoa YHCT:

1 Điều trị bằng vi sóng
2 Điều trị bằng từ trường
3 Điều trị bằng dòng điện một chiều đều
4 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc
5 Điều trị bằng các dòng điện xung
6 Điều trị bằng siêu âm
7 Điều trị bằng xông hơi thuốc
8 Điều trị bằng tia hồng ngoại
9 Điều trị bằng Laser công suất thấp
10 Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng)
11 Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh)
12 Điều trị bằng kéo giãn cột sống (máy kéo tự động)
13 Điều trị bằng kéo giãn cột sống (bàn kéo)
14 Điều trị bằng tập vận động
15 Điều trị bằng châm cứu
16 Điều trị bằng điện châm
17 Điều trị bằng thủy châm
18 Điều trị bằng cấy chỉ
19 Điều trị bằng cứu
20 Điều trị bằng xoa bóp, bấm huyệt

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.